Log in

График за провеждане на заседания на постоянните комисии и заседания на ОбС-Банско

График за провеждане на заседания на постоянните комисии и заседание на Общински съвет през м. февруари 2023г.

Крайният срок за внасяне на докладни е 17.02.2023г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на Общински съвет-Банско, находяща се в сградата на Община Банско.

Заседанието на Общински съвет се предвижда да се проведе на 28.02.2023г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДАТА И ДЕН

ЧАС

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЕКОЛОГИЯ

20.02.2023г. (понеделник)

    16.00

КОМИСИЯ ПО МЕСТНА ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО И ДУХОВНАТА СФЕРА

20.02.2023г. (понеделник)

     16.30

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

20.02.2023г. (понеделник)

    17.00

КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

21.02.2023г. (вторник)

    16.00

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.02.2023г. (вторник)

    16.30

КОМИСИЯ ПО ТСУ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

21.02.2023г. (вторник)

    17.00