Log in

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49 АЛ.1 ОТ ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49 АЛ.1 ОТ ЗПК ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОС-С-599/21.11.2023г.

Димитър Цуков

Кмет на с. Кремен

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-600/21.11.2023г.

Фаим Моллов

Кмет на с. Филипово

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-601/21.11.2023г.

Георги Тосков

Кмет на с. Места

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-623/14.12.2023г.

Георги Тосков

Кмет на с. Места

чл.49 ал.1 т.2

ОС-С-602/21.11.2023г.

Димитър Русков

Председател на Общински съвет

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-603/21.11.2023г.

Иван Драгосинов

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-604/21.11.2023г.

Георги Главчев

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-605/21.11.2023г.

Димитър Юлев

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-606/21.11.2023г.

Иван Баряков

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-607/21.11.2023г.

Петър Друнчилов

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-608/21.11.2023г.

Кадри Туталъ

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-609/21.11.2023г.

Милена Касапинова

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-610/21.11.2023г.

Костадин Мутафчиев

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-611/21.11.2023г.

Александър Мацурев

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-612/21.11.2023г.

Петър Галчев

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-614/21.11.2023г.

Петър Галчев

Кмет на гр. Добринище

чл.49 ал.1 т.2

ОС-С-613/21.11.2023г.

Катерина Цигорийна

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-618/21.11.2023г.

Елена Караджова

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-619/21.11.2023г.

Десислава Витанова-Кехайова

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-620/21.11.2023г.

Костадин Юнчов

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-621/21.11.2023г.

Иван Панчев

Общински съветник

чл.49 ал.1 т.1

ОС-С-627/21.11.2023г.

Иван Сакарев

Кмет на гр. Добринище

чл.49 ал.1 т.2

ОС-С-628/21.11.2023г.

Иван Сакарев

Кмет на гр. Добринище

чл.49 ал.1 т.1