Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 09.11.2023 г.

На 09.11.2023 г. от 10 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе първо заседание на Общински съвет-Банско мандат 2023-2027г. при следния Дневен ред

  • Обръщение на Областния управител на област Благоевград.
  • Обявяване на изборните резултати от Председателя на Общинска изборна комисия – Банско.
  • Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Банско и кметовете на кметства по чл.32 ал.1 от ЗМСМА.
  • Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет от най-възрастния общински съветник.
  • Избор на Председател на Общински съвет – Банско.
  • Други.