Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 22.11.2022 г.

На 22.11.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.Разглеждане на договор с вх. №ОС-01-1113/21.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на договор за наем на стадиона в гр. Добринище.

2.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1124/11.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2021г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

3. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1122 /11.11.2022г. от от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно писмо на Ротари клуб Банско-Разлог за подпомагане провеждане на тенис турнир за деца.

4. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1123 /11.11.2022г.от от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно осигуряване на финансиране за школа по  вероучение в гр. Банско.

5.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1132/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно необходимост от дофинансиране на НУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Банско.

6.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1133/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно недостиг на средства в ДГ „Здравец” гр. Банско.

7.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1126/14.11.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечното възнаграждение на кмета на Община Банско.

8.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1125/14.11.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметство Добринище  и кметство Филипово.

9.Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1109/17.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличение на трудовото възнаграждение на управителя на „Топлофикация Банско” ЕООД.

10.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1130/16.11.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приспадане на суми от месечните вноски по договор сключен между Община Банско и „Стефано и Ко” ООД за извършен ремонт.