Log in

ДНЕВЕН РЕД комисия по бюджет и финанси 07.09.2023

На 07.09.2023г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

      1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1349/01.09.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г.,  относно Годишен финансов отчет за 2022г. на „Спортен център Банско“ АД.

     2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1350/01.09.2023г. от Стойчо Баненски –за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно Годишен финансов отчет за 2022г. на „Юлен“ АД.

    3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1347/31.08.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско“ АД.

    4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1348/31.08.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно Общо събрание на акционерите на „Юлен“ АД.

     5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1351/01.09.2023г. от Стойчо Баненски –за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г., относно концепции за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите 2021-2027г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023 год.