Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 19.07.2022г.

На 19.07.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-403/02.06.2022г. от д-р Георги Тасев, относно благотворителната дейност на Йозеф Хофман в полза на Община Банско в периода 1998-2005г.