Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 20.04.2023г.

На 20.04.2022г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-492/22.03.2023г. от РУО-Благоевград, относно извършена проверка в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1243/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ДГ „Слънце“, с. Места като средищна детска градина и включването й в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Р България за учебната 2023/2024г.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1244/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ДГ „Слънце“, с. Места като защитена детска градина и включването й в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Р България за учебната 2023/2024г.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1246/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Места като средищно училище и включването му в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Р България за учебната 2023/2024г.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1245/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Места като защитено училище и включването му в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Р България за учебната 2023/2024г.
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1246/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно отчетни доклади за дейността на читалищата на територията на Община Банско за отчетната 2022г.