Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 22.05.2023г.

На 22.05.2022г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1258/09.05.2023г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно утвърждаване списъка с имена на ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта за първото полугодие на 2023г.
  2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-С-516/21.04.2023г. от Обществен съвет на СУ „Неофит Рилски“, относно проведени съвети, срещи и заседания.
  3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-517/24.04.2023г. от Обществен съвет на СУ „Неофит Рилски“, относно проведена среща с директора на СУ „Неофит Рилски“.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-З-1507/05.05.2023г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно завишаване броя на децата в групите в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище за учебната 2023/2024г.
  5. Разглеждане на жалба с вх. №ОС-Ж-15/05.05.2023г. от родители на деца от ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.
  6. Разглеждане на искане с вх. №ОС-С-535/16.05.2023г. от учители от ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище, относно постъпила жалба от родители.
  7. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-536/19.05.2023г. от Ивайло Златанов – началник РУО – Благоевград, относно извършена проверка в ГТ „Алеко Константинов“ Банско.
  8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.