Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 20.06.2023г.

На 20.06.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-539/23.05.2023г. от Ивайло Златанов – началник РУО-Благоевград, относно подадена жалба от родители на деца от група в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.
  2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1534/02.06.2023г. от родители на деца от група в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище в защита на учителите в ДГ „Мечо Пух“.