Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната свера 05.09.2023 г.

На 05.09.2023г. от 18:00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

 

                                                Дневен ред

 

       1.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023 год.