Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 29.09.2022г.

На 29.09.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1084/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1086/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем стадиона в гр. Добринище.