Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 20.10.2022г.

На 20.10.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1099/04.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на ФК „Балкан – Добринище“.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1102/10.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Национално шахматно турне „Асеневци“ в гр. Банско.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1104/14.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на СНЦ „Футболен клуб – Банско тиим“.
  5. Разглеждане на искане с вх. №ОС-01-1067/07.09.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно искане от НАП - Териториална дирекция гр. София.