Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.11.2022г.

На 22.11.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на договор с вх. №ОС-01-1113/21.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на договор за наем на стадиона в гр. Добринище.