Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.05.2023г.

На 22.05.2023г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1270/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани в организацията на свободно каращи ски деца за зимен сезон 2022/2023г.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1271/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за дейността по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2022/2023г.
  4. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-167-(1)/15.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на футболния стадион в гр. Добринище.