Log in

Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 2019-2023

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 05.09.2023г.

На 05.09.2023г. от 17:00 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

 

Дневен ред

 

1.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023 г.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 14.08.2023г.

На 14.08.2023г. от 17:30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

   1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.

   2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.

   3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-544/08.06.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

   4. Парични помощи:

1. заявление с  вх. №ОС-З-1568/12.07.2023г. от Димитър Георгиев Янчовичин от гр. Банско;

2. заявление с вх. № ОС-З-1569/14.07.2023г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;

3. заявление с  вх. №ОС-З-1570/17.07.2023г. от Кръстина Иванова Вишанина от гр. Банско;

4. заявление с  вх. №ОС-З-1571/17.07.2023г. от Валя Любенова Халева от гр. Банско;

5. заявление с  вх. №94-23-5126/17.07.2023г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

6. заявление с вх. № ОС-З-1573/21.07.2023г. от Лиляна Петрова Узунова от гр. Добринище;

7. заявления с  вх. № ОС-З-1574/20.07.2023г. и вх. № ОС-З-1577/01.08.2023г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

8. заявление с вх. № ОС-З-1575/26.07.2023г. от Иван Петров Сакарев от гр. Добринище;

9. заявление с  вх. №ОС-З-1576/31.07.2023г. от Елена Димитрова Янчовичина от гр. Банско;

10. заявление с  вх. №ОС-З-1578/02.08.2023г. от Мариана Георгиева Дюлгерова от гр. Банско;

11. заявление с  вх. №ОС-З-1579/04.08.2023г. от Иванка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

12. заявление с  вх. №ОС-З-1580/04.08.2023г. от Росица Атанасова Неделчева от гр. Банско;

13. заявление с  вх. №ОС-З-1581/07.08.2023г. от Веса Илиева Милева от гр. Добринище.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.07.2023г.

На 18.07.2023г. от 16:30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1301/03.07.2023г. от Сашка Въчкова –за кмет, съгласно заповед №07-23-87/23.06.2023г., относно финансово подпомагане на „МБАЛ–Разлог“ ЕООД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-554/03.07.2023г. от Спас Валеюв и Иван Сакарев - общински съветници, относно промяна Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. № ОС-З-1545/15.06.2023г. от Георги Николов Дурков от гр. Добринище;

2. заявление с  вх. №ОС-З-1546/19.06.2023г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1547/19.06.2023г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1548/19.06.2023г. от Магдалина Николова Грънчарова от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1549/19.06.2023г. от Христо Лазаров Грънчаров от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1550/19.06.2023г. от Мария Йорданова Грънчарова от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1557/26.06.2023г. от Иван Борисов Самарджиева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1558/26.06.2023г. от Живко Неделчев Сакарев от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1559/27.06.2023г. от Любомир Николаев Калинков от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1560/28.06.2023г. от Благой Николов Пумпалов от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1551/22.06.2023г. от Радка Иванова Левтерова от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-1553/23.06.2023г. от Стоян Георгиев Митрев от гр. Банско;

13. заявление с вх. №ОС-З-1556/26.06.2023г. от Мария Петрова Левтерова от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-1561/30.06.2023г. от Димитър Иванов Родин от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1566/10.07.2023г. от Бистра Христова Петлова от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1564/07.07.2023г. от Веселинка Иванова Елинова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1565/07.07.2023г. от Росица Иванова Коцева от гр. Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.06.2023г.

На 19.06.2023г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-544/08.06.2023г. от Георги Икономов – общински съветник и писмо с вх. №ОС-01-1280/06.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-547/13.06.2023г. от Спас Валеюв – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промяна в състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет-Банско.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. № 94-23-4097/09.05.2023г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

2. заявление   с  вх. №ОС-З-1514/09.05.2023г. от Здравка Борисова Леворова от гр. Банско;

3. заявление   с  вх. №ОС-З-1516/11.05.2023г. от Мария Спасова Джолева от с. Места;

4. заявление   с  вх. №ОС-З-1517/12.05.2023г. от Димитър Иванов Николов от гр. Добринище;

5. заявление   с  вх. №ОС-З-1518/12.05.2023г. от Славка Димитрова Николова  от гр. Добринище;

6. заявление   с  вх. №ОС-З-1520/15.05.2023г. от Калина Костадинова Тодорова  от гр. Добринище;

7. заявление   с  вх. №ОС-З-1519/12.05.2023г. от Йордана Костадинова Златева  от гр. Банско;

8.заявление с вх. №ОС-З-1521/15.05.2023г. от Магдалена Руменова Апостолова  от гр. Банско;

9. заявление   с  вх. №ОС-З-1525/22.05.2023г. от Минка Маринова Иванова  от гр. Добринище;

10. заявление   с  вх. №ОС-З-1528/23.05.2023г. от Иван Цветков Павлов  от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1523/16.05.2023г. от Татяна Николова Лефтерова от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-1524/19.05.2023г. от Надежда Асенова Мацинаот гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1527/23.05.2023г. от Тинка Борисова Иванова от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1529 /25.05.2023г. от Василка Ананиева Чолева  от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1531/31.05.2023г. от Елена Николова Джолева  от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1532/31.05.2023г. от Димитър Михайлов Чалин  от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1533/31.05.2023г. от Здравка Лазарова Чалина  от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1535/05.06.2023г. от Павел Филипов Гърбев  от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1536/07.06.2023г. от Димчо Иванов Лефтеров от гр. Банско;

20. заявление с вх. №ОС-З-1537/07.06.2023г. от Светла Христова Георгиева от гр. Банско;

21. заявление с вх. №ОС-З-1538/07.06.2023г. от Гергина Сергеева Георгиева от гр. Банско;

22. заявление с вх. №ОС-З-1539/07.06.2023г. от Митко Николов Кавръков от гр. Банско;

23. заявление с вх. №ОС-З-1540/08.06.2023г. от Славянка Шанкова Асенова от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1541/08.06.2023г. от Бисер Райчов Георгиев от гр. Банско;

25. заявление с вх. №ОС-З-1542/08.06.2023г. от Мариана Илиева Дрънкова от гр. Банско;

26. заявление с вх. №ОС-З-1543/09.06.2023г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1544/12.06.2023г. от Румен Петков Митрев от гр. Добринище.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.05.2023г.

На 22.05.2023г. от 18,30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.

2. Парични помощи:

1. заявление  с вх. №ОС-З-1478/13.04.2023г. от Петър Власев от гр. Добринище;

2. заявление   с  вх. №ОС-З-1479/18.04.2023г. от Венера Семова от гр. Банско;

3. заявление  с вх. №ОС-З-1480/18.04.2023г. от Атанаска Лефтерова от гр. Банско;

4. заявление   с  вх.  №ОС-З-1481/19.04.2023г. от Мария Семова от гр. Банско;

5. заявление  с вх. №ОС-З-1482/19.04.2023г. от Радослава Митрева от гр. Банско;

6. заявление  с вх. №ОС-З-1483/20.04.2023г. от Радка Ергина от гр. Добринище;

7. заявление  с вх. №ОС-З-1484/20.04.2023г. от Магдалена Ергина от гр. Добринище;

8. заявление  с вх. №ОС-З-1486/20.04.2023г. от Тинка Солунова от гр. Банско;

9. заявление  с вх. №ОС-З-1489/24.04.2023г. от Денислав Апостолов от гр. Банско;

10. заявление  с вх. №ОС-З-1490/24.04.2023г. от Паскал Григоров от гр. Добринище;

11. заявление  с вх. №ОС-З-1491/24.04.2023г. от Янко Павлов от гр. Добринище;

12. заявление   с  вх.  №ОС-З-1492/25.04.2023г. от  Апостол Чуков от гр. Банско;

13. заявление     с  вх.  №ОС-З-1493/26.04.2023г.  от  Боян    Юсев  от  с. Кремен;

14. заявление  с вх. №ОС-З-1494/26.04.2023г. от Атанас Антев от гр. Добринище;

15. заявление  с вх. №ОС-З-1495/26.04.2023г. от Петър Павлов от гр. Добринище;

16. заявление  с вх. №ОС-З-1496/26.04.2023г. от Димитър Гроздин от гр. Банско;

17. заявление  с вх. №ОС-З-1497/26.04.2023г. от Катерина Гроздина от гр. Банско;

18. заявление  с вх. №ОС-З-1498/27.04.2023г. от Гергина Дурева от гр. Банско;

19. заявление  с вх. №ОС-З-1499/28.04.2023г. от Митко Кавръков от гр. Банско;

20. заявление  с вх. №ОС-З-1500/28.04.2023г. от Гергина Георгиева от гр. Банско;

21. заявление  с вх. №ОС-З-1501/02.05.2023г. от Мария Спасева от гр. Банско;

22. заявление  с вх. №ОС-З-1502/02.05.2023г. от Лиляна Бонкина от гр. Добринище;

23. заявление  с вх. №ОС-З-1503/02.05.2023г. от Заприна Сакарева от гр. Добринище;

24. заявление  с вх. №ОС-З-1504/02.05.2023г. от Стоянка Чобанова от гр. Банско;

25. заявление  с вх. №ОС-З-1506/04.05.2023г. от Йорданка Родева от гр. Банско;

26. заявление  с вх. №ОС-З-1509/09.05.2023г. от Здравка Джолева от гр. Добринище;

27. заявление  с вх. №ОС-З-1505/05.05.2023г. от Радка Лефтерова от гр. Банско;

28. заявление  с вх. №ОС-З-1512/09.05.2023г. от Никола Лефтеров от гр. Банско;

29. заявление с вх. №ОС-З-1513/09.05.2023г. от Мария Янчовичина от гр. Банско.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.04.2023г.

На 20.04.2023г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1248/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно изпълнение на проектно предложение „Грижа в дома в Община Банско“.

2. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1440/09.03.2023г. от Христо Велев Аврамов от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1441/10.03.2023г. от  Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1442/13.03.2023г. от Анна Петрова Иванова от с. Места;

4. заявление с вх. №ОС-З-1444/14.03.2023г. от Цветанка Николова Халачева от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1445/14.03.2023г. от Теменужка Боянова Методиева от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1446/14.03.2023г. от Ружа Генчова Петрова от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1447/14.03.2023г. от Янка Георгиева Ковачева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1448/14.03.2023г. от Лазар Иванов Павлов от гр. Добринище;

 9. заявление с вх. №ОС-З-1449/15.03.2023г. от  Бони  Христов  Немски гр. София;

10. заявление с вх. №ОС-З-1450/17.03.2023г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1451/17.03.2023г. от Тинка Борисова Иванова от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1452/17.03.2023г. от Спаса Димитрова Топузова от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1453/17.03.2023г. от Атанаска Андонова Мацина от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-1454/20.03.2023г. от Димитър Владимиров Кишев от с. Обидим;

15. заявление с вх. №ОС-З-1455/21.03.2023г. от Никола Томов Мунин от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1456/21.03.2023г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

17. заявление с вх. №ОС-З-1457/21.03.2023г. от Мария Николова Палапуова от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-1458/21.03.2023г. от Димитър Кирилов Халачев от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1462/23.03.2023г. от Марияна Георгиева Попова от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1463/28.03.2023г. от Лиляна Николова Симидчиева гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1462/23.03.2023г. от Радка Борисова Полепкова от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1465/23.03.2023г. от Цветан Илиев Крапузов от гр. Добринище;

23. заявление с вх. №ОС-З-1466/23.03.2023г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1467/23.03.2023г. от Димитър Георгиев Кюлев от гр. Добринище;

25. заявление с вх. №ОС-З-1468/05.04.2023г. от Росица Андонова Славова от гр. Банско;

26. заявление с вх. №ОС-З-1469/06.04.2023г. от Генка Иванова Капизийна от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1470/06.04.2023г. от Иван Борисов Рупчин от гр. Банско;

28. заявление с вх. №ОС-З-1471/07.04.2023г. от Милка Спасова Хаджиева от гр. Добринище;

29. заявление с вх. №ОС-З-1472/10.04.2023г. от Мария Стоянова Семова от гр. Банско;

30. заявление с вх. №ОС-З-1474/10.04.2023г. от Снежана Стоянова Дуркова от гр. Добринище;

31. заявление с вх. №ОС-З-1475/10.04.2023г. от Ирена Иванова Чакърова от гр. Банско;

32. заявление с вх. №ОС-З-1476/11.04.2023г. от Люба Костадинова Сариева от гр. Банско;

33. заявление с вх. №ОС-З-1477/11.04.2023г. от Фидана Илиева Иванова от гр. Добринище.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.03.2023г.

На 15.03.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. № ОС-С-484/23.02.2023г от д-р Райна Томанова-Глушкова – председател на Сдружение „Избор“, относно изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения.

2. Парични помощи:

1. заявление с вх. № ОС-З-1421/20.02.2023г. от  Атанас Спасов Милушев от с. Осеново;

2. заявление с вх. №ОС-З-1422/20.02.2023г. от Илия Христов Чотрев от с. Осеново;

3. заявление с вх. №ОС-З-1423/20.02.2023г. от Георги Петров Баряков от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1424/23.02.2023г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1425/23.02.2023г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-1426/24.02.2023г. от Цветан Иванов Козарев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1428/24.02.2023г. от Димитър Благоев Кишев от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1429/27.02.2023г. от Гергана Любенова Пандева от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-1430/27.02.2023г. от Христина Николова Мехомийска от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1431/02.03.2023г. от Александър Емилов Лефтеров от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1432/06.03.2023г. от Ибрахим Алмаз Туталъ от с. Филипово

12. заявление с вх. №ОС-З-1433/06.03.2023г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

13. заявление с вх. №ОС-З-1434/06.03.2023г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1435/06.03.2023г. от Елена Костадинова Митрева от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1436/07.03.2023г. от Анна-Мария Димитрова Радичева от с. Места;

16. заявление с вх. №ОС-З-1437/07.03.2023г. от Дафинка Благоева Шумарова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1438/07.03.2023г. от Иванка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1439/07.03.2023г. от Росица Атанасова Неделчева от гр. Банско.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.02.2023г.

На 20.02.2022г. от 18 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1184/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно споразумение за сътрудничество със Столична община за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. № ОС-З-1389/20.01.2023г. от  Магдалина Димитрова Козарева от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1390/23.01.2023г. то Юри Генчев Иванов от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1391/23.01.2023г. от Славейка Димчова Михайлова от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1392/23.01.2023г. от Алджик Еливер Язаджи от с. Филипово;

5. заявление с вх. №ОС-З-1393/24.01.2023г. от Снежана Иванова Каферинова от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1394/25.01.2023г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-1395/25.01.2023г. от Димитър Александров Гроздин от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1397 /30.01.2023г. от Мустафа Исмаил Якъп от с. Филипово;

9. заявление с вх. №ОС-З-1398/30.01.2023г.  от Емине  Елмаз  Мола от с. Филипово;

10. заявление с вх. №ОС-З-1401/01.02.2023г.  от Лазар Атанасов Коев от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1402/06.02.2023г. от Авиша Мехмед Мечева от с. Филипово;

12. заявление с вх. №ОС-З-1403/06.02.2023г. от  Георги Василев Шопов от с. Места;

13. заявление с вх. №ОС-З-1404/06.02.2023г.от Мария Кирилова Хаджиева от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1405/06.02.2023г. от Ваня Томова Козарева от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1406/06.02.2023г. от Юри Димитров Козарев от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1407/07.02.2023г. от Иван Митков Гайтанов от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1408/09.02.2023г. от Зоя Стефанова Ковачева от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1410/10.02.2023г. от Милетия Георгиева Власева от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1411/10.02.2023г. от Йордана Николова Галчова от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1412/10.02.2023г. от Георги Методиев Аршинков от гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1413/10.02.2023г. от Роса Костадинова Мунина от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1414/13.02.2023г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазвване и сигурност на гражданите 20.01.2023 г.

На 20.01.2023г. от 17.15 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

 

1. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1365/13.12.2022г. от Никола Йорданов Захариев от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1366/13.12.2022г. от Илия Благоев Кюлев от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1368/20.12.2022г. от Гергина Сергеева Георгиева от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1369/20.12.2022г. от  Митка Николов Кавръков от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1370/20.12.2022г. от Маргарита Атанасова Кехайова от гр. Добринище;

6. заявление с вх.  №ОС-З-1371/03.01.2023г. от Иван Благоев Галчов от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1372/06.01.2023г. от  Славчо Димитров Ковачев от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1373/10.01.2023г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1374/11.01.2023г. от Иван Георгиев Пчелин от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1376/16.01.2023г. от Янка Атанасова Лазарова от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1377/16.01.2023г. от Магдалина Георгиева Керанджиева от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1378/16.01.2023г. от Гергана Янева Хаджипопова от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1379/16.01.2023г. от Райна Любенова Щерева от гр. Банско.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.12.2022г.

На 13.12.2022г. от 17,45 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1139/30.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Грижа в дома.”

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. №94-22-7281/14.11.2022г. от Валя Любенова Халева от с. Кремен;

2. заявление с вх. №ОС-З-1340/21.11.2022г. от Елена Атанасова Ергина от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1342/22.11.2022г. от Емилия Благоева Галчева  от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1343/22.11.2022г. от Райна Атанасова Милева от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1344/22.11.2022г. от Славка Димитрова Николова от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1345/22.10.2022г. от Василка Крумова Манолева от гр. Добринище.

7. заявление с вх. №ОС-З-1346/23.11.2022г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1347/28.11.2022г. от  Иван Лазаров Гръков от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1348/29.11.2022г. от Петър Димитров Кехайов от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1349/29.11.2022г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1350/29.11.2022г. от Стефанка Георгиева Антева от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1351/29.11.2022г. от Владимир Генчев Иванов от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1352/05.12.2022г. от Сафие Алиева Туталова от с. Филипово;

14. заявление с вх. №ОС-З-1354/05.12.2022г. от Цветана Славчова Минкова от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1355/05.12.2022г. от Живка Благоева Павлова от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1358/06.12.2022г. от Елица Тенева Додова от гр.. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1359/06.12.2022г. от Тодорка Андонова Гроздина от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1360/06.12.2022г. от Елена Петрова Кушлева от гр. Банско;

19. заявление с вх. №ОС-З-1361/07.12.2022г. от Айше Салих  Туталъ от с. Филипово.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.11.2022г.

На 21.11.2022г. от 17.30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Парични помощи:

   1.заявление с вх. №ОС-З-1312/21.10.2022г. от Иван Георгиев Ергин от гр. Добринище;

   2. заявление с вх. №ОС-З-1313/21.10.2022г. от Янка Георгиева Ковачева от гр. Добринище;

   3.заявление с вх. №ОС-З-1314/21.10.2022г. от Атанас Михайлов Янчовичин от гр. Банско;

   4.заявление с вх. №ОС-З-1315/21.10.2022г. от Йордан Александров Лефтеров от гр. Банско;

   5.заявление с вх. №ОС-З-1316/21.10.2022г. от Елена Александрова Лефтерова от гр. Банско;

    6.заявление с вх. №ОС-З-1317/21.10.2022г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско.

    7.заявление с вх. №ОС-З-1318/27.10.2022г. от Елена Димитрова Янчовичина от гр.Банско;

    8.заявление с вх. №ОС-З-1319/28.10.2022г. от  Мариана Здравкова Павлова от гр. Добринище;

    9. заявление с вх. №ОС-З-1320/28.10.2022г. от Борис Здравков Мичев от гр. Добринище;

   10. заявление с вх. №ОС-З-1321/28.10.2022г. от Тинка Борисова Иванова от гр. Добринище;

   11. заявление с вх. №ОС-З-1322/31.10.2022г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

   12. заявление с вх. №ОС-З-1323/31.10.2022г. от Николай Методиев Стоилков от гр. Банско;

   13.заявление с вх. №ОС-З-1324/01.11.2022г. от Снежанка Иванова Каферинова от гр. Добринище;

   14. заявление с вх. №ОС-З-1325/02.11.2022г. от Дафинка Благоева Шумарова от гр. Банско;

   15. заявление с вх. №ОС-З-1326/07.11.2022г. от Митко Николов Кавръков от гр. Банско;

   16. заявление с вх. №ОС-З-1327/07.11.2022г. от Къдрие Арифатова Зекирова от с. Филипово;

   17.заявление с вх. №ОС-З-1328/09.11.2022г. от Костадин Сковърданов – председател на Съюза на слепите гр. Разлог.

   18. заявление с вх. №ОС-З-1329/09.11.2022г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

   19. заявление с вх. №ОС-З-1330/09.11.2022г. от Мария Цветкова Касапинова от гр. Банско;

   20.заявление с вх. №ОС-З-1331/09.11.2022г. от  Димитър Иванов Родин от гр.Банско;

   21.заявление с вх. №ОС-З-1332/11.11.2022г. от  Магдалина Иванова Кадева от гр.Банско;

   22.заявление с вх. №ОС-З-1334/14.11.2022г. от  Анна Петрова Иванова от с. Места;

   23.заявление с вх. №ОС-З-1335/15.11.2022г. от  Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

   24.заявление с вх. №ОС-З-1337/16.11.2022г. от  Верка Данаилова Ергина от гр. Добринище;

   25.заявление с вх. №ОС-З-1339/16.11.2022г. от  Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.10.2022г.

На 19.10.2022г. от 17,30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
 2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1094/27.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно жалба от живущи на пл. „Илинден“, ул. „Бъндерица“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Рила“.
 3. Парични помощи:
 • заявление с вх. №ОС-З-1293/15.09.2022г. от Петранка Георгиева Събева от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1294/15.09.2022г. от Мартин Красимиров Илиев от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1295/20.09.2022г. от Христина Николова Мехомийска от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1298/23.09.2022г. от Евгения Георгиева Халачева от гр. Добринище;
 • заявление с вх. №ОС-З-1301/27.09.2022г. от Мария Костадинова Рускова от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1299/26.09.2022г. от Люба Костадинова Сариева от гр. Банско;
 • заявление с вх. №ОС-З-1302/30.09.2022г. от Тодорка Димитрова Тонина от гр. Добринище;
 • заявление с вх. №ОС-З-1304/10.10.2022г. от Катерина Димитрова Кошоева от гр. Банско;
 • заявление с вх. №94-22-6518/05.10.2022г. от Васил Георгиев Семов от гр. Банско.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 29.09.2022г.

На 29.09.2022г. от 17,30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1084/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.09.2022г.

На 21.09.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Парични помощи:

 1. заявление с вх. №ОС-З-1276/23.08.2022г. от Васка Цветкова Симидчиева от гр. Добринище;
 2. заявление с вх. №ОС-З-1279/31.08.2022г. от Митра Иванова Грънчарова от гр. Добринище;
 3. заявление с вх. №ОС-З-1280/05.09.2022г. от Йорданка Костадинов Семова от гр. Банско;
 4. заявление с вх. №ОС-З-1282/07.09.2022г. от Иван Борисов Самарджиев от гр. Добринище;
 5. заявление с вх. №ОС-З-1283/07.09.2022г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;
 6. заявление с вх. №ОС-З-1284/07.09.2022г. от Яна Христова Черешарова от гр. Банско;
 7. заявление с вх. №ОС-З-1285/08.09.2022г. от Лиляна Петрова Узунова от гр. Добринище;
 8. заявление с вх. №ОС-З-1277/24.08.2022г. от Елена Кирилова Бенина от гр. Банско;
 9. заявление с вх. №94-22-5590/01.09.2022г. от Мария Иванова Обецанова от гр. Банско;
 10. заявление с вх. №94-22-5702/01.09.2022г. от Апостол Радков  Чуков от гр. Банско;
 11. заявление с вх. №ОС-З-1292/15.09.2022г. от Георги Борисов Станков от с. Обидим.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 24.08.2022г.

На 24.08.2022г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1052/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличаване броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1051/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1049/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2021г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2022г.

4. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1261/20.07.2022г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1263/26.07.2022г. от Андрей Атанасов Хаджийски от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1264/01.08.2022г. от Радка Петрова Николова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1265/01.08.2022г. от Лазар Атанасов Коев от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1270/16.08.2022г. от Андрей Кирилов Ергин от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1271/18.08.2022г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1272/18.08.2022г. от Петранка Георгиева Събева от гр. Банско.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.07.2022г.

На 19.07.2022г. от 17.15 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1247/16.06.2022г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско

2. заявление с вх.№ ОС-З-1248/17.06.2022г. от Йордана Костадинова Златева гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1248/17.06.2022г. от Василка Ананиева Чолева от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1250/23.06.2022г. от Иван Петков Митрев от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1252/24.06.2022г. от Мария Александрова Павлевичина от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1253/27.06.2022г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-1255/28.06.2022г. от Любен Ангелов Балтов от с. Кремен;

8. заявление с вх. №ОС-З-1256/29.06.2022г. от Йорданка Томова Костадинова от гр. Банско;

9. заявление с вх. №94-22-4524/11.07.2022г. от Йорданка Апостолов Мадолева от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-01-1259/07.07.2022г. от Атанаска Андонова Мацина от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-01-1260/13.07.2022г. от Гергана Янева Хаджипопова от гр. Банско.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.06.2022г.

На 20.06.2022г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1009/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за организацията и дейността на домашен социален патронаж в Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1012/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Общински годишен план за социалните услуги за 2023г.

Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1227/13.05.2022г. от Ана–Мария Димитров Радичева от с. Места;

2. заявление с вх. №94-22-3623/17.05.2022г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1230/19.05.2022г. от Денислав Иванов Апостолов от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1231/26.05.2022г. от Димчо Иванов Лефтеров от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1232/31.05.2022г. от Кирил Христов Попов от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1234/02.06.2022г. от Петър Асенов Власев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1235/03.06.2022г. и вх. №94-22-3952/03.06.2022г. от Фанка Нейчова Събева от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1236/07.06.2022г. от Георги Николов Дурков от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1237/08.06.2022г. от Янка Атанасова Лазарова от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1238/09.06.2022г. от Александър Емилов Петров от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1239/10.06.2022г. от Христо Лазаров Грънчаров от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1240/13.06.2022г. от Мария Иванова Лачина от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1241/13.06.2022г. от Магдалена Иванова Ергина от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1242/13.06.2022г. от Дарина Владимирова Кисьова от гр. Банко;

15. заявление с вх. №ОС-З-1243/13.06.2022г. от Александра Валериева Събева от гр.Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1244/13.06.2022г. от Даниела Георгиева Рошкова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1246/14.06.2022г. от Димитър Иванов Николов от гр. Добринище.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.05.2022г.

На 18.05.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-378/15.04.2022г. от Велина Кънчева – директор на Дирекция социално подпомагане – Разлог, относно Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-969/21.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за действие на Община Банско в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации за периода 2021-2023г.

3.  Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-979/10.05.2022г. от Иван Докторов – секретар на Община Банско и председател на Временна комисия по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград, относно избор на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград.

4. Парични помощи:

6. заявление с вх. №ОС-З-1184/01.04.2022г. от Ваня Томова Козарева от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З1186/01.04.2022г. от Зоица Благоева Каферинова от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1187/05.04.2022г. от Цветан Николов Хаджиев от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №94-22-2967/07.04.2022г. от Гергана Красимирова Семова от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1189/08.04.2022г. от Цвета Иванова Топузова от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1190/08.04.2022г. от Мария Янкова Джолева  от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1191/08.04.2022г. от Димитър Георгиев Кюлев от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1192/11.04.2022г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

14. заявление с вх.№94-22-2105/04.03.2022г.от Димитър Александров Гроздин гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1193/13.04.2022г. от Альоша Сергеев Георгиев от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1195/14.04.2022г от  Иван Благоев Попов  от гр. Добринище;

17. заявление с вх. №ОС-З-1196/14.04.2022г. от Янка Йорданова Бонкина от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-1197/14.04.2022г. от Георги Николов Галчев от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1198/14.04.2022г. от Петър Иванов Гълабов от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1199/14.04.2022г. от Димитър Георгиев Ергин от гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1200/14.04.2022г.от Йорданка Борисова Мичева от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1201/18.04.2022г. от Билял Ариф Моллов от с. Филипово;

23. заявление с вх. №ОС-З-1202/18.04.2022г. от Любен Георгиев Стефанов от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1203/18.04.2022г. от Фиданка Нейчова Събева от гр. Банско;

25. заявление с вх. №ОС-З-1204/18.04.2022г. от Борислав Илиев Събев от гр. Банско;

26. заявление с вх. №ОС-З-1205/19.04.2022г. от Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1206/19.04.2022г. от Арифат Али Зекир от с. Филипово;

28. заявление с вх. №ОС-З-1207/21.04.2022г. от Боян Петров Юсев от с. Кремен;

29. заявление с вх. №94-22-3225/20.04.2022г. от Илия Стефанов Камберов от гр. Банско;

30. заявление с вх. №ОС-З-1208/21.04.2022г. от Илия Борисов Събев от гр. Банско;

31. заявление с вх. №ОС-З-1209/21.04.2022г. от Христина Владимирова Клечерова от гр. Банско;

32. заявление с вх. №ОС-З-1210/27.04.2022г. от Крум Благоев Каръков от гр. Банско;

33. заявление с вх. №ОС-З-1211/27.04.2022г. от Ружа Генчева Иванова от гр. Добринище;

34. заявление с вх. №ОС-З-1212/27.04.2022г. от Райчо Цветков Пишаров от гр. Добринище;

35. заявление с вх. №ОС-З-1213/28.04.2022г. от Гергина Йорданова Дурева от гр. Банско;

36. заявление с вх. №ОС-З-1214/28.04.2022г. от Мария Димитрова Спасова от гр. Банско;

37. заявление с вх. №ОС-З-1215/03.05.2022г. от Мария Йорданова Грънчарова от гр. Добринище;

38. заявление с вх. №ОС-З-1216/03.05.2022г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

39. заявление с вх. №ОС-З-1217/04.05.2022г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

40. заявление с вх. №ОС-З-1218/05.05.2022г. от Георги Димитров Слаев от гр. Банско;

41. заявление с вх. №ОС-З-1219/05.05.2022г. от Радка Костадинова Ергина от гр. Добринище;

42. заявление с вх. №ОС-З-1220/09.05.2022г. и 94-22-3487/09.05.2022г. от Николай Георгиев Стойков от гр. Банско;

43. заявление с вх. №ОС-З-1221/09.05.2022г. Петро Лазарев Володимиромич от гр. Киев, Украйна.

44. заявление с вх. №ОС-З-1224/09.05.2022г. от Росица Грозданова Дафова от гр. Банско;

45. заявление с вх. №ОС-З-1225/10.05.2022г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

46. заявление с вх. №ОС-З-1226/11.05.2022г. от Иван Борисов Самарджиев от гр. Добринище.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 06.04.2022г.

На 06.04.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-951/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско за 2022г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-949/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2022 година.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1174/21.03.2022г. от Милетия Георгиева Власева от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1175/21.03.2022г. от Теменужка Боянова Петрова от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1176/21.03.2022г. от Радка Борисова Полепкова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1177/21.03.2022г. от Генка Иванова Капизйна от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1178/22.03.2022г. от Христо Велев Аврамов от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1179/25.03.2022г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1180/28.03.2022г. от Йордана Николова Галчева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1182/31.03.2022г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-1183/31.03.2022г. от Илия Георгиев Кехайов от гр. Добринище.