Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазвване и сигурност на гражданите 20.01.2023 г.

На 20.01.2023г. от 17.15 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

 

1. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1365/13.12.2022г. от Никола Йорданов Захариев от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1366/13.12.2022г. от Илия Благоев Кюлев от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1368/20.12.2022г. от Гергина Сергеева Георгиева от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1369/20.12.2022г. от  Митка Николов Кавръков от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1370/20.12.2022г. от Маргарита Атанасова Кехайова от гр. Добринище;

6. заявление с вх.  №ОС-З-1371/03.01.2023г. от Иван Благоев Галчов от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1372/06.01.2023г. от  Славчо Димитров Ковачев от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1373/10.01.2023г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1374/11.01.2023г. от Иван Георгиев Пчелин от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1376/16.01.2023г. от Янка Атанасова Лазарова от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1377/16.01.2023г. от Магдалина Георгиева Керанджиева от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1378/16.01.2023г. от Гергана Янева Хаджипопова от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1379/16.01.2023г. от Райна Любенова Щерева от гр. Банско.