Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.03.2023г.

На 15.03.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. № ОС-С-484/23.02.2023г от д-р Райна Томанова-Глушкова – председател на Сдружение „Избор“, относно изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения.

2. Парични помощи:

1. заявление с вх. № ОС-З-1421/20.02.2023г. от  Атанас Спасов Милушев от с. Осеново;

2. заявление с вх. №ОС-З-1422/20.02.2023г. от Илия Христов Чотрев от с. Осеново;

3. заявление с вх. №ОС-З-1423/20.02.2023г. от Георги Петров Баряков от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1424/23.02.2023г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1425/23.02.2023г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-1426/24.02.2023г. от Цветан Иванов Козарев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1428/24.02.2023г. от Димитър Благоев Кишев от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1429/27.02.2023г. от Гергана Любенова Пандева от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-1430/27.02.2023г. от Христина Николова Мехомийска от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1431/02.03.2023г. от Александър Емилов Лефтеров от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1432/06.03.2023г. от Ибрахим Алмаз Туталъ от с. Филипово

12. заявление с вх. №ОС-З-1433/06.03.2023г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

13. заявление с вх. №ОС-З-1434/06.03.2023г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1435/06.03.2023г. от Елена Костадинова Митрева от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1436/07.03.2023г. от Анна-Мария Димитрова Радичева от с. Места;

16. заявление с вх. №ОС-З-1437/07.03.2023г. от Дафинка Благоева Шумарова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1438/07.03.2023г. от Иванка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1439/07.03.2023г. от Росица Атанасова Неделчева от гр. Банско.