Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.05.2023г.

На 22.05.2023г. от 18,30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.

2. Парични помощи:

1. заявление  с вх. №ОС-З-1478/13.04.2023г. от Петър Власев от гр. Добринище;

2. заявление   с  вх. №ОС-З-1479/18.04.2023г. от Венера Семова от гр. Банско;

3. заявление  с вх. №ОС-З-1480/18.04.2023г. от Атанаска Лефтерова от гр. Банско;

4. заявление   с  вх.  №ОС-З-1481/19.04.2023г. от Мария Семова от гр. Банско;

5. заявление  с вх. №ОС-З-1482/19.04.2023г. от Радослава Митрева от гр. Банско;

6. заявление  с вх. №ОС-З-1483/20.04.2023г. от Радка Ергина от гр. Добринище;

7. заявление  с вх. №ОС-З-1484/20.04.2023г. от Магдалена Ергина от гр. Добринище;

8. заявление  с вх. №ОС-З-1486/20.04.2023г. от Тинка Солунова от гр. Банско;

9. заявление  с вх. №ОС-З-1489/24.04.2023г. от Денислав Апостолов от гр. Банско;

10. заявление  с вх. №ОС-З-1490/24.04.2023г. от Паскал Григоров от гр. Добринище;

11. заявление  с вх. №ОС-З-1491/24.04.2023г. от Янко Павлов от гр. Добринище;

12. заявление   с  вх.  №ОС-З-1492/25.04.2023г. от  Апостол Чуков от гр. Банско;

13. заявление     с  вх.  №ОС-З-1493/26.04.2023г.  от  Боян    Юсев  от  с. Кремен;

14. заявление  с вх. №ОС-З-1494/26.04.2023г. от Атанас Антев от гр. Добринище;

15. заявление  с вх. №ОС-З-1495/26.04.2023г. от Петър Павлов от гр. Добринище;

16. заявление  с вх. №ОС-З-1496/26.04.2023г. от Димитър Гроздин от гр. Банско;

17. заявление  с вх. №ОС-З-1497/26.04.2023г. от Катерина Гроздина от гр. Банско;

18. заявление  с вх. №ОС-З-1498/27.04.2023г. от Гергина Дурева от гр. Банско;

19. заявление  с вх. №ОС-З-1499/28.04.2023г. от Митко Кавръков от гр. Банско;

20. заявление  с вх. №ОС-З-1500/28.04.2023г. от Гергина Георгиева от гр. Банско;

21. заявление  с вх. №ОС-З-1501/02.05.2023г. от Мария Спасева от гр. Банско;

22. заявление  с вх. №ОС-З-1502/02.05.2023г. от Лиляна Бонкина от гр. Добринище;

23. заявление  с вх. №ОС-З-1503/02.05.2023г. от Заприна Сакарева от гр. Добринище;

24. заявление  с вх. №ОС-З-1504/02.05.2023г. от Стоянка Чобанова от гр. Банско;

25. заявление  с вх. №ОС-З-1506/04.05.2023г. от Йорданка Родева от гр. Банско;

26. заявление  с вх. №ОС-З-1509/09.05.2023г. от Здравка Джолева от гр. Добринище;

27. заявление  с вх. №ОС-З-1505/05.05.2023г. от Радка Лефтерова от гр. Банско;

28. заявление  с вх. №ОС-З-1512/09.05.2023г. от Никола Лефтеров от гр. Банско;

29. заявление с вх. №ОС-З-1513/09.05.2023г. от Мария Янчовичина от гр. Банско.