Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.07.2023г.

На 18.07.2023г. от 16:30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1301/03.07.2023г. от Сашка Въчкова –за кмет, съгласно заповед №07-23-87/23.06.2023г., относно финансово подпомагане на „МБАЛ–Разлог“ ЕООД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-554/03.07.2023г. от Спас Валеюв и Иван Сакарев - общински съветници, относно промяна Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. № ОС-З-1545/15.06.2023г. от Георги Николов Дурков от гр. Добринище;

2. заявление с  вх. №ОС-З-1546/19.06.2023г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1547/19.06.2023г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1548/19.06.2023г. от Магдалина Николова Грънчарова от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1549/19.06.2023г. от Христо Лазаров Грънчаров от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1550/19.06.2023г. от Мария Йорданова Грънчарова от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1557/26.06.2023г. от Иван Борисов Самарджиева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1558/26.06.2023г. от Живко Неделчев Сакарев от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1559/27.06.2023г. от Любомир Николаев Калинков от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1560/28.06.2023г. от Благой Николов Пумпалов от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1551/22.06.2023г. от Радка Иванова Левтерова от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-1553/23.06.2023г. от Стоян Георгиев Митрев от гр. Банско;

13. заявление с вх. №ОС-З-1556/26.06.2023г. от Мария Петрова Левтерова от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-1561/30.06.2023г. от Димитър Иванов Родин от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1566/10.07.2023г. от Бистра Христова Петлова от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1564/07.07.2023г. от Веселинка Иванова Елинова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1565/07.07.2023г. от Росица Иванова Коцева от гр. Банско.