Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 18.05.2023 г.

На 18.05.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Обсъждане промяна на Общ устройствен план на Община Банско.