Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 01.09.2023г.

На 01.09.2023г. от 16,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

 

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023год.