Log in

Структура на ОБС - Банско

Структура на Общински съвет-Банско

мандат 2019 - 2023 г.

kostadin ivanov zagorchin

Председател: Георги Иванов Икономов

 

Комисия по бюджет и финанси

Председател: Димитър Костадинов Русков

Зам. председател: Благой Георгиев Кишев

Членове:

1. Костадин Иванов Дурчов

2. Георги Димитров Думанов

3. Спас Костадинов Валеюв

 

Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори

Председател: Костадин Иванов Дурчов

Зам. председател: Иван Александров Драгосинов

Членове:

1. Марио Иванов Шопов

2. Любомир Александров Мутафчиев

3. Димитър Георгиев Юнчов

 

Комисия по младежки дейности и спорт

Председател: Димитър Костадинов Юлев

Зам. председател: Димитър Георгиев Юнчов

Членове:

1. Георги Иванов Главчев

2. Александър Георгиев Весков

3. Любомир Александров Мутафчиев

 

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Председател: Евгения Йорданова Тренчева

Зам. председател: Иван Александров Драгосинов

Членове:

1. Костадин Иванов Загорчин

2. Благой Георгиев Кишев

3. Иван Николов Сакарев

 

Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Председател: Спас Костадинов Валеюв

Зам. председател: Кадри Юсейн Туталъ

Членове:

1. Димитър Костадинов Юлев

2. Димитър Георгиев Юнчов

3. Евгения Йорданова Тренчева

 

Комисия по туризъм и екология

Председател: Георги Димитров Думанов

Зам. председател: Александър Георгиев Весков

Членове:

1. Иван Александров Драгосинов

2. Костадин Иванов Дурчов  

3. Марио Иванов Шопов

 

Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Кадри Юсейн Туталъ

Зам. председател: Любомир Александров Мутафчиев

Членове:

1. Димитър Костадинов Русков

2. Благой Георгиев Кишев

3. Георги Иванов Главчев