Log in

Структура на ОБС - Банско

Структура на Общински съвет-Банско

мандат 2019 - 2023 г.

 

 dim-ruskov-sm

Председател: Димитър Костадинов Русков

 

Комисия по бюджет и финанси

Председател: Георги Иванов Главчев

Зам. председател: Спас Костадинов Валеюв

Членове: 1. Благой Георгиев Кишев

                2. Иван Александров Драгосинов

                3. Костадин Иванов Дурчов

 

Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори

Председател: Костадин Иванов Дурчов

Зам. председател: Александър Георгиев Весков

Членове: 1. Георги Иванов Главчев

                2. Иван Николов Сакарев

                3. Иван Александров Драгосинов

 

Комисия по младежки дейности и спорт

Председател: Александър Георгиев Весков

Зам. председател: Димитър Костадинов Юлев

Членове: 1. Благой Михайлов Милев

                2. Костадин Иванов Загорчин

                3. Любомир Александров Мутафчиев

 

 

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Председател: Георги Димитров Думанов

Зам. председател: Спас Костадинов Валеюв

Членове: 1. Георги Иванов Главчев

                 2. Евгения Йорданова Тренчева

                 3. Иван Николов Сакарев

 

Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Председател: Иван Николов Сакарев

Зам. председател: Спас Костадинов Валеюв

Членове: 1. Димитър Костадинов Юлев

                2. Кадри Юсеин Туталъ

                3. Благой Михайлов Милев

 

Комисия по туризъм и екология

Председател: Димитър Костадинов Юлев

Зам. председател: Костадин Иванов Дурчов

Членове: 1. Марио Иванов Шопов

                2. Александър Георгиев Весков

                3. Любомир Александров Мутафчиев

 

 

Комисия за противодействие на корупцията

Председател: Иван Александров Драгосинов

Зам. председател: Благой Михайлов Милев

Членове: 1. Любомир Александров Мутафчиев

                2. Георги Димитров Думанов

                3. Георги Иванов Икономов