Log in

Състав на ОБС - Банско

Общински съвет - Банско
мандат 2023 - 2027 г.

1
1. Председател: Димитър Костадинов Русков

2
2. Иван Александров Драгосинов

3
3. Георги Иванов Главчев

4
4. Димитър Костадинов Юлев

5
5. Иван Димитров Баряков

66. Петър Юриев Друнчилов

77. Кадри Юсеин Туталъ

8
8. Милена Михайлова Касапинова

9
9. Костадин Иванов Мутафчиев

10
10. Александър Иванов Мацурев

11
11. Иван Милушев Панчев

12
12. Петър Малинов Галчев

13
13. Юсеин Мустафа Каран

14

14. Костадин Михайлов Юнчов

15
15. Катерина Иванова Цигорийна

16
16. Десислава Иванова Витанова-Кехайова

17
17. Елена Иванова Караджова