Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.06.2020 г.

На 18.06.20120г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-612/04.05.2020г. от Илия Николов Бонкин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-613/04.05.2020г. от Мария Димитрова Баничанска от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-614/05.05.2020г. от Светла Борисова Гундева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-615/07.05.2020г. от Георги Борисов Радичев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-617/08.05.2020г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-618/08.05.2020г. от Здравка Николова Илиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-621/11.05.2020г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-622/11.05.2020г. от Мариела Кънчева Сугарева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-623/12.05.2020г. от Йордана Апостолова Мадолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-624/14.05.2020г. от Димитър Петков Митрев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-625/14.05.2020г. от Парашкева Благоева Джолева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-626/18.05.2020г. от Атанаска Костадинова Каферинова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-627/19.05.2020г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-628/19.05.2020г. от Финка Нейчева Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-629/21.05.2020г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-630/21.05.2020г. от Марияна Борисова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-631/21.05.2020г. от Снежана Стоянова Дуркова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-632/26.05.2020г. от Кадифа Стоянова Стоичкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-633/27.05.2020г. от Димитър Иванов Родин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-634/27.05.2020г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-636/27.05.2020г. от Красимир Боянов Сугарев от гр. Банско;

- заявления с вх. №ОС-З-637/28.05.2020г. и №ОС-З-668/12.06.2020г. от Борислав Илиев Събев от гр. Банско;

от Борислав Илиев Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-638/29.05.2020г. от Димитър Сашов Минков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-641/01.06.2020г. от Боян Петров Юсев от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-642/01.06.2020г. от Любка Владимирова Шумарова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-643/01.06.2020г. от Филип Дечков Кафеджиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-645/03.06.2020г. от Петранка Георгиева Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-647/03.06.2020г. от Йордана Костадинова Златева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-648/03.06.2020г. от Йорданка Костадинова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-649/03.06.2020г. от Стефани Емилиева Тончева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-650/05.06.2020г. от Васил Георгиев Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-651/05.06.2020г. от Мария Благоева Дамянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-652/05.06.2020г. от Красимир Георгиев Дурчов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-653/08.06.2020г. от Софка Петрова Каракушева от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-654/08.06.2020г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-655/08.06.2020г. от Благой Георгиев Гаджанов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-656/08.06.2020г. от Славка Мирчова Панчова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-657/08.06.2020г. от Петър Димитров Кошоев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-658/08.06.2020г. от Елена Красимирова Методиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-659/08.06.2020г. от Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-660/09.06.2020г. от Русана Георгиева Колчагова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-661/09.06.2020г. от Магдалена Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-663/11.06.2020г. от Иван Георгиев Манолев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-664/11.06.2020г. от Райна Цветкова Дамянова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-667/12.06.2020г. от Милка Асенова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-669/15.06.2020г. от Боян Тодоров Щранков от с. Кремен;