Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 23.07.2020 г.

На 23.07.20120г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-670/17.06.2020г. от Иван Александров Вишанин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-674/19.06.2020г. от Георги Николов Терзиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-675/19.06.2020г. от Лилия Георгинова Кръстева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-676/22.06.2020г. от Яна Илиева Кавръкова от с. Обидим;

- заявление с вх. №ОС-З-677/23.06.2020г. от Елена Георгиева Ковачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-679/24.06.2020г. от Яна Димитрова Бояджиева от с. Осеново;

- заявление с вх. №ОС-З-680/24.06.2020г. от Люба Костадинова Гъркова от с. Осеново;

- заявление с вх. №ОС-З-681/24.06.2020г. от Елена Янушева Карачорова от с. Осеново;

- заявление с вх. №ОС-З-682/25.06.2020г. от Заприна Николова Сакарева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-683/25.06.2020г. от Христо Велев Аврамов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-684/19.06.2020г. от Магдалена Руменова Чукова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-685/25.06.2020г. от Емилиян Иванов Апостолов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-686/29.06.2020г. от Никола Димитров Симидчиев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-687/29.06.2020г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-688/30.06.2020г. от Надежда Антонова Рашкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-690/01.07.2020г. от Зоица Благоева Каферинова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-691/03.07.2020г. от Божидар Илиев Лечов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-692/06.07.2020г. от Радослава Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-693/07.07.2020г. от Димитър Иванов Мутафчиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-694/07.07.2020г. от Магделина Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-695/08.07.2020г. от Йордана Стоилова Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-696/10.07.2020г. от Васил Георгиев Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-710/16.07.2020г. от Мария Цветкова Попова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-711/16.07.2020г. от Василка Ананиева Чолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-712/16.07.2020г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-713/17.07.2020г. от Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-714/17.07.2020г. от Илия Георгиев Пранжев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-715/17.07.2020г. от Петър Асенов Власев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-716/20.07.2020г. от Мария Янкова Джолева от гр. Добринище.