Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 25.08.2020 г.

На 25.08.2020г. от 17.15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-581/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за периода 2015 – 2019г. в изпълнение на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Банско за периода 2008 – 2011г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-582/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Банско за периода 2020 – 2023г.

3. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-717/24.07.2020г. от Димитър Георгиев Янчовичин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-719/28.07.2020г. от Атанас Михайлов Бонкин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-720/29.07.2020г. от Димитър Иванов Мутафчиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-722/04.08.2020г. от Риса Иванова Джолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-723/04.08.2020г. от Елена Костадинова Митрева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-724/07.08.2020г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-725/10.08.2020г. от Соня Петрова Колчагова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-726/10.08.2020г. от Мария Иванова Лачина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-727/10.08.2020г. от Димитър Александров Кадев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-728/10.08.2020г. от Славчо Костадинов Радулов от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-729/11.08.2020г. от Мария Костадинова Каръкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-731/12.08.2020г. от Атанас Димитров Мунин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-732/12.08.2020г. от Марийка Илиева Прегьова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-733/14.08.2020г. от Божик Спасов Божинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-734/17.08.2020г. от Павел Костадинов Янчовичин от гр. Банско.