Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 23.09.2020 г.

На 23.09.2020г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС–С-256/10.09.2020г.от Бисер Михайлов Областен управител на област с административен център Благоевград, относно определяне на представител от Общински съвет- Банско в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-735/19.08.2020г. от Калина Георгиева Кочева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-738/24.08.2020г. от Роска Петрова Сакарева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-739/25.08.2020г. от Кремена Альошева Илиянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-740/26.08.2020г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-741/26.08.2020г. от Михаил Миленов Чолев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-742/26.08.2020г. от Милен Михаилов Чолев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-743/27.08.2020г. от Дафина Георгиева Радонова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-745/31.08.2020г. от Елена Димитрова Григорова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-746/31.08.2020г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-748/02.09.2020г. от Севда Георгиева Топузова от с. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-749/02.09.2020г. от Райна Славчова Петлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-750/02.09.2020г. от Надежда Стоянова Шаркова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-751/03.09.2020г. от Стоилка Лазарова Петрова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-752/04.09.2020г. от Мария Иванова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-754/10.09.2020г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-755/11.09.2020г. от Лилия Кръстева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-758/14.09.2020г. от Румен Славчов Апостолов от гр. Банско;

-заявление с вх. №ОС-З-759/17.09.2020г. от Атанаска Андонова Мацина от гр. Добринище;

-заявление с вх. №ОС-З-760/17.09.2020г. от Марияна Георгиева Попова от гр. Добринище.