Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.10.2020 г.

На 22.10.2020г. от 17.00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-743/27.08.2020г. от Дафина Георгиева Радонова от гр. Банско;

 - заявление с вх. №ОС-З-758/14.09.2020г. от Румен Славчов Апостолов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-761/21.09.2020г. от Васил Георгиева Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-763/21.09.2020г. от Здравка Николова Илиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-765/23.09.2020г. от Станислава Благоева Тодорова от гр.Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-766/23.09.2020г. от Красимир Спасов Ковачев от гр. Банско;

- заявления с вх. №ОС-З-767/24.09.2020г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-768/24.09.2020г. от Георги Костадинов Георгиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-769/24.09.2020г. от Катерина Петрова Симидчиева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-770/25.09.2020г. от Мария Костадинова Гаджанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-772/01.10.2020г. от Милен Михаилов Чолев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-773/02.10.2020г. от Таня Николова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-774/02.10.2020г. от Фикрие Рекипова Менкова от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-775/02.10.2020г. от Крум Благоев Каръков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-777/07.10.2020г. от Сийка Викторова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-779/09.10.2020г. от Ибрахим Али Зекир от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-780/09.10.2020г. от Ибрахим Алмаз Туталъ от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-781/12.10.2020г. от Райна Георгиева Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-782/12.10.2020г. от Даниела Георгиева Рошкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-784/13.10.2020г. от Георги Николов Галчев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-785/14.10.2020г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-786/14.10.2020г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-787/15.10.2020г. от Финка Лазарова Юсева от гр. Банско.