Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 25.11.2020 г.

На 25.11.2020г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-261/11.11.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско и Председателски съвет към общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-648/27.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба да търговската дейност на територията на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-655/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

4. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-788/19.10.2020г. от Елеонора Борисова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-789/19.10.2020г. от Мария Иванова Камберова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-790/20.10.2020г. от Илия Борисов Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-791/20.10.2020г. от Анастасия Костадинова Аврамова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-792/21.10.2020г. от Костадин Петров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-794/22.10.2020г. от Лиляна Димитрова Пантева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-795/22.10.2020г. от Димитър Георгиев Пантев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-798/23.10.2020г. от Тодорка Димитрова Тонина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-799/27.10.2020г. от Мария Георгиева Маламова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-801/20.10.2020г. от Мария Генадиева Джолева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-804/05.11.2020г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-805/09.11.2020г. от Кирил Христов Попов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-806/09.11.2020г. от Магдалина Иванова Кадева от гр. Банско; -

 заявление с вх. №ОС-З-808/11.11.2020г. от Георги Николов Дурков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-810/13.11.2020г. от Иван Александров Вишанин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-811/13.11.2020г. от Йорданка Борисова Мичева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-812/13.11.2020г. от Калина Динева Парапунова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-813/13.11.2020г. от Иван Георгиев Пчелин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-814/16.11.2020г. от Исмаил Алмаз Туталь от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-815/16.11.2020г. от Георги Борисов Радичев от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-816/16.11.2020г. от Георги Николов Терзиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-817/17.11.2020г. от Славейка Димчова Михайлова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-818/17.11.2020г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-819/17.11.2020г. от Йордан Иванов Прътев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-820/18.11.2020г. от Дарчо Георгеив Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-821/18.11.2020г. от Иван Благоев Драгосинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-823/19.11.2020г. от Елена Николова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-824/23.11.2020г. от Юри Димитров Козарев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-825/23.11.2020г. от Димитър Георгиев Мусколиев от гр. Добринище.