Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.01.2021 г.

На 20.01.2021г. от 16.45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-684/18.01.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Банско.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №94-20-5835/09.12.2020г. от Катерина Георгиева Пранджева от гр. Банско;

- заявление с вх. №94-20-6064//23.12.2020г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-853/29.12.2020г. от Елена Иванова Халачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-854/29.12.2020г. от Георги Петров Ковачев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-855/30.12.2020г. от Георги Борисов Радичев от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-858/08.01.2021г. от Альоша Сергеев Георгиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-860/11.01.2021г. от Иван Александров Вишанин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-861/12.01.2021г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-863/14.01.2021г. от Георги Иванов Валеюв от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-864/14.01.2021г. от Йордана Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-865/15.01.2021г. от Димитър Маринов Галев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-866/15.01.2021г. от Райна Лазарова Слаева от гр. Банско.