Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.08.2021 г.

На 19.08.2021г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1016/13.07.2021г. от  Калина Георгиева Кочева от гр. Банско;

2. заявление с вх. №ОС-З-1017/13.07.2021г. от  Гергана Иванова Лефтерова от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1018/13.07.2021г. от  Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1019/19.07.2021г. от  Димитрина Иванова Грънчарова от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1021/28.07.2021г. от Мария Стоянова Семова от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-1022/28.07.2021г. от  Янка Тодорова Митрева от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-1024/30.07.2021г. от  Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1025/02.08.2021г. от  Иван Петков Георговски от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-1026/04.08.2021г. от  Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1027/04.08.2021г. от  Юри Димитров Козарев от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1028/04.08.2021г. от  Янка Атанасова Лазарова от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1029/05.08.2021г. от  Веса Христова Чакърова от гр. Банско;

13. заявление с вх. №ОС-З-1030/06.08.2021г. от  Здравка Цветкова Пашова от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1031/16.08.2021г. от  Иван Борисов Лазаров от гр. Банско.