Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 06.04.2022г.

На 06.04.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-951/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско за 2022г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-949/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2022 година.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1174/21.03.2022г. от Милетия Георгиева Власева от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1175/21.03.2022г. от Теменужка Боянова Петрова от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1176/21.03.2022г. от Радка Борисова Полепкова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1177/21.03.2022г. от Генка Иванова Капизйна от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1178/22.03.2022г. от Христо Велев Аврамов от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1179/25.03.2022г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1180/28.03.2022г. от Йордана Николова Галчева от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1182/31.03.2022г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-1183/31.03.2022г. от Илия Георгиев Кехайов от гр. Добринище.