Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 25.08.2020 г.

На 25.08.2020 г. от 16.15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.Обсъждане на процедура по избор на „Спортист на годината”.