Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 27.08.2020 г.

На 27.08.2020 г. от 15,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Обсъждане на декларация на Общински съвет-Банско.