Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 19.08.2021 г.

На 19.08.2021г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1020/19.07.2021г. от Зинаида Златева, относно финансово подпомагане за участие на внучката ѝ Мина Игнатова в „Детски Пирин фолк“ гр. Сандански.