Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 29.11.2021г.

На 29.11.2021г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-871/22.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2022г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-869/18.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2021г.