Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 18.05.2022г.

На 18.05.2022г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

   1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-954/06.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2022г.

    2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-959/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „средищна детска градина” за  учебната 2022 – 2023г.

    3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-960/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Места като „средно училище” за  учебната 2022 – 2023г.

   4. Разглеждане  на докладна записка с вх. №ОС-01-961/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „защитена  детска градина” за  учебната 2022 – 2023г.

   5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-962/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Места като „защитено училище” за  учебната 2022 – 2023г.

   6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-981/11.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.