Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 20.06.2022г.

На 20.06.2022г. от 15,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1005/10.06.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно завишаване броя на децата в група в Общинските детски градини. Детска градина  „Здравец” в гр. Банско и детска градина „Мечо Пух” в гр. Добринище.