Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.01.2021 г.

На 21.01.2021 г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-679/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти, които поради въведените ограничения на Министъра на здравеопазването или друг орган са преустановили своята дейност.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-683/14.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно дарение на оборудване в полза на РУ-Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-685/19.01.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Световна купа по ски алпийски дисциплини в Банско от 27.02 до 28.02.2021 г. и Световно първенство по алпийски ски за юноши и девойки от 01 до 10.03.2021г.