Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 22.06.2021 г.

На 22.06.2021 г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

    1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-768/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за стипендия на ученик за участие в космически лагер в гр. Измир – Турция.

    2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-769/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно постъпило писмо от Тодор Тренчев – управител на ”ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-771/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредба за платено паркиране на МПС на територията на Община Банско.

     4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-773/18.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за дейността по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2020-2021г.

    5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-774/18.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите ангажирани в организацията на свободно каращите ски деца за зимен сезон 2020-2021г.

   6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-775/18.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на допълнителни средства за неизплатени задължения по чл.224 от КТ на Сдружение ”Клуб по ски- Банско” и към Сдружение „Клуб по Биатлон- Банско -2019”.