Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 23.03.2022 г.

На 23.03.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-926/22.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за членство в Асоциацията на българските градове и региони.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-933/11.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-936/15.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно реализиране на инвестиционно намерение „Внедряване на система за външно изкуствено осветление“.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-934/14.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно провеждане на шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.