Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 26.11.2021 г.

На 26.11.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-847/15.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане от КЕИ №3 „Пералнята“ гр. Добринище.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-869/18.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2021г.