Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.12.2020 г.

На 21.12.2020г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-660/30.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и Правилник за дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Банско.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №94-20-5707/16.11.2020г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско;

- заявление с вх. №94-20-541-/16.11.2020г. от Елена Наумова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №94-20-5430/17.11.2020г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-826/25.11.2020г. от Мария Кирилова Апостолова от гр. Добринище;

- заявление с вх.№ОС-З-827/25.11.2020г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-828/25.11.2020г. от Пламена Тодорова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-829/27.11.2020г. от Мария Иванова Пулина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-830/01.12.2020г. от Здравка Радкина Събева  от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-831/01.12.2020г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-832/02.12.2020г. от Илия Стефанов Камберов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-833/02.12.2020г. от Мария Петрова Рошкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-834/02.12.2020г. от Лазар Тодоров Рошков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-836/07.12.2020г. от Кремена Альошова Илианова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-838/08.12.2020г. от Радослав Митков Чуков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-840/08.12.2020г. от Стефани Емилиева Тончева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-841/09.12.2020г. от Александра Валериева Събева от гр. Банско;

- заявление с вх.№ОС-З-842/09.12.2020г. от Живко Йорданов Галчов от гр. Добринище;

 - заявление с вх.№ОС-З-843/09.12.2020г. от Миланка Георгиева Герасимова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-845/15.12.2020г. от Иванка Иванова Средкова от гр. Банско;

 - заявление с вх. №ОС-З-846/15.12.2020г. от Невена Борисова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх.№ОС-З-847/16.12.2020г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-848/16.12.2020г. от Иван Георгиев Манолев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-849/17.12.2020г. от Джимилея Али Шабан от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-850/17.12.2020г. от Теменужка Славчева Кафеджиева гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-851/17.12.2020г. от Елеонора Борисова Ковачева от гр. Банско.