Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 23.06.2021 г.

На 23.06.2021г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-991/14.05.2021г. от Георги Александров Дундов от гр. Банско;

2. заявление с вх. №ОС-З-994/18.05.2021г. от Георги Николов Дурков от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-995/18.05.2021г. от Мариана Здравкова Павлова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-996/21.05.2021г. от Райна Сашова Манова от гр. Банско;

5. заявление с вх. №94-21-3584/09.06.2021г. от Невена Борисова Лефтерова от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-997/04.06.2021г. от Альоша Сергеев Георгиев от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-998/04.06.2021г. от Иван Стойчов Лефтеров от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-999/07.06.2021г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

9. заявление с вх. №ОС-З-1000/07.06.2021г. от Мария Георгиева Кирицова от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1001/09.06.2021г. от Любка Владимирова Шумарова от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1002/14.06.2021г. от Марийка Лазарова Павлова от гр. Добринище.