Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.05.2022г.

На 18.05.2022г. от 17 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-378/15.04.2022г. от Велина Кънчева – директор на Дирекция социално подпомагане – Разлог, относно Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-969/21.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за действие на Община Банско в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации за периода 2021-2023г.

3.  Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-979/10.05.2022г. от Иван Докторов – секретар на Община Банско и председател на Временна комисия по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград, относно избор на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград.

4. Парични помощи:

6. заявление с вх. №ОС-З-1184/01.04.2022г. от Ваня Томова Козарева от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З1186/01.04.2022г. от Зоица Благоева Каферинова от гр. Добринище;

8. заявление с вх. №ОС-З-1187/05.04.2022г. от Цветан Николов Хаджиев от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №94-22-2967/07.04.2022г. от Гергана Красимирова Семова от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-1189/08.04.2022г. от Цвета Иванова Топузова от гр. Добринище;

11. заявление с вх. №ОС-З-1190/08.04.2022г. от Мария Янкова Джолева  от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1191/08.04.2022г. от Димитър Георгиев Кюлев от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1192/11.04.2022г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

14. заявление с вх.№94-22-2105/04.03.2022г.от Димитър Александров Гроздин гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-1193/13.04.2022г. от Альоша Сергеев Георгиев от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1195/14.04.2022г от  Иван Благоев Попов  от гр. Добринище;

17. заявление с вх. №ОС-З-1196/14.04.2022г. от Янка Йорданова Бонкина от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-1197/14.04.2022г. от Георги Николов Галчев от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1198/14.04.2022г. от Петър Иванов Гълабов от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1199/14.04.2022г. от Димитър Георгиев Ергин от гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1200/14.04.2022г.от Йорданка Борисова Мичева от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1201/18.04.2022г. от Билял Ариф Моллов от с. Филипово;

23. заявление с вх. №ОС-З-1202/18.04.2022г. от Любен Георгиев Стефанов от гр. Банско;

24. заявление с вх. №ОС-З-1203/18.04.2022г. от Фиданка Нейчова Събева от гр. Банско;

25. заявление с вх. №ОС-З-1204/18.04.2022г. от Борислав Илиев Събев от гр. Банско;

26. заявление с вх. №ОС-З-1205/19.04.2022г. от Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

27. заявление с вх. №ОС-З-1206/19.04.2022г. от Арифат Али Зекир от с. Филипово;

28. заявление с вх. №ОС-З-1207/21.04.2022г. от Боян Петров Юсев от с. Кремен;

29. заявление с вх. №94-22-3225/20.04.2022г. от Илия Стефанов Камберов от гр. Банско;

30. заявление с вх. №ОС-З-1208/21.04.2022г. от Илия Борисов Събев от гр. Банско;

31. заявление с вх. №ОС-З-1209/21.04.2022г. от Христина Владимирова Клечерова от гр. Банско;

32. заявление с вх. №ОС-З-1210/27.04.2022г. от Крум Благоев Каръков от гр. Банско;

33. заявление с вх. №ОС-З-1211/27.04.2022г. от Ружа Генчева Иванова от гр. Добринище;

34. заявление с вх. №ОС-З-1212/27.04.2022г. от Райчо Цветков Пишаров от гр. Добринище;

35. заявление с вх. №ОС-З-1213/28.04.2022г. от Гергина Йорданова Дурева от гр. Банско;

36. заявление с вх. №ОС-З-1214/28.04.2022г. от Мария Димитрова Спасова от гр. Банско;

37. заявление с вх. №ОС-З-1215/03.05.2022г. от Мария Йорданова Грънчарова от гр. Добринище;

38. заявление с вх. №ОС-З-1216/03.05.2022г. от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

39. заявление с вх. №ОС-З-1217/04.05.2022г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

40. заявление с вх. №ОС-З-1218/05.05.2022г. от Георги Димитров Слаев от гр. Банско;

41. заявление с вх. №ОС-З-1219/05.05.2022г. от Радка Костадинова Ергина от гр. Добринище;

42. заявление с вх. №ОС-З-1220/09.05.2022г. и 94-22-3487/09.05.2022г. от Николай Георгиев Стойков от гр. Банско;

43. заявление с вх. №ОС-З-1221/09.05.2022г. Петро Лазарев Володимиромич от гр. Киев, Украйна.

44. заявление с вх. №ОС-З-1224/09.05.2022г. от Росица Грозданова Дафова от гр. Банско;

45. заявление с вх. №ОС-З-1225/10.05.2022г. от Таня Георгиева Колчакова от гр. Добринище;

46. заявление с вх. №ОС-З-1226/11.05.2022г. от Иван Борисов Самарджиев от гр. Добринище.