Log in

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера 17.08.2020

На 17.08.2020 г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Изготвяне на предложение за стимулиране на надарени деца.