Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 20.04.2021 г.

На 20.04.2021г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.      Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-726/30.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение     изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. за 2020г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-733/12.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчетни доклади за дейността на читалищата в Община Банско за 2020г.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-729/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ в с. Места като „средно училище” за  учебната 2021 – 2022 г.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-730/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „средищна детска градина” за  учебната 2021 – 2022 г.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-731/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ в с. Места като „защитено училище” за  учебната 2021 – 2022 г.

6. Разглеждане  на докладна записка с вх. №ОС-01-732/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „защитена  детска градина” за  учебната 2021 – 2022 г.