Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 22.06.2021 г.

На 22.06.2021г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-768/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за стипендия на ученик за участие в космически лагер в гр. Измир – Турция.