Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 26.11.2019г.

На 26.11.2019г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-431/20.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Декларация за достъпа до спорт в Община Банско на хора с интелектуални затруднения.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-432/21.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на СК „АлПиринСки” – Банско за участие в четири етапа от Световната купа по ски алпинизъм.