Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 18.06.2020 г.

На 18.06.2020 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-639/01.06.2020 г. от Димитър Георгиев Слаев, относно освобождаването му от членство УС на „ПФК Банско” ЕАД.

2. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-640/01.06.2020 г. от Иван Георгиев Пицин, относно освобождаването му от членство УС на „ПФК Банско” ЕАД.

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-665/11.06.2020 г. от Петър Панков – председател на СК Маратон, относно участие на Община Банско в провеждане на състезание по планинско бягане и колоездене Пирин рън.